Bij- en Nascholing

Wij blijven graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied. Dat betekent dat er veel aandacht is voor bij- en nascholing. Dit geldt zowel voor de tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistenten: alle teamleden volgen regelmatig trainingen.