Certificering

Tandartspraktijk Lawant stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar werk. Dat mag u van ons verwachten en dat is verifieerbaar via onze certificeringen.

KNMT Praktijkvisitatie: Werken aan goede mondzorg
Onze praktijk heeft zich via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der
Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen, laten visiteren om de kwaliteit van de geboden zorg te peilen. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!
Hieronder kunt u op het logo klikken voor meer informatie.

KRT, Kwaliteitsregister Tandartsen
Wij respecteren de vastgestelde gedragsregels en praktijkrichtlijnen voor tandartsen. Wij
streven kwaliteitsbevordering na. Wij houden onze vakkennis up to date door zowel bij- en nascholing als door vakinhoudelijk overleg met collega’s. En natuurlijk we hebben persoonlijke aandacht voor onze cliënten.

Accreditatie NVTS, Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde

Lidmaatschap NVGPT, Nationale Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde

ISO 9001, kwaliteitscertificaat voor managementsystemen