Garantieregeling

Wij dragen samen met u de zorg voor uw gebit. Dat doen wij graag en dat doen wij zo goed mogelijk. Daarom geven wij graag ruime garantie op onze behandelingen: wij staan voor onze zorg en uit ervaring weten wij dat dit terecht is. Buiten onze invloedssfeer zijn er echter zoveel factoren die bepalend zijn voor de gebruiksduur van tandheelkundige restauraties, dat het niet haalbaar is om exacte garantietermijnen te geven. Wél mag u van ons verwachten dat wij per geval in alle redelijkheid zullen bekijken of garantie van toepassing is.

Vanzelfsprekend is een halfjaarlijkse controle en het volgen van de adviezen van tandarts, mondhygiënist of preventie-assistent hierbij een randvoorwaarde.