Tarievenoverzicht

Vanaf januari 2013 jaar stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven en prestaties in de mondzorg weer vast.

Conform de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit kan in sommige gevallen worden afgeweken van onze standaardtarieven. Dit is van toepassing in geval van extra zorgbehoefte, zoals bij een extreem angstige patiënt of bij een patiënt met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Bekijk het tarievenoverzicht dat geldt per 01-01-2023.