Gnathologie / kaakgewrichtsbehandeling

Een stoornis in het kauworgaan kan veel gevolgen hebben, variërend van pijnlijke of vermoeide kaakspieren tot abnormale slijtage van het gebit, hoofdpijn, oorsuizen en slaapapneu. Om tot een goede behandeling te komen werken tandarts en fysiotherapeut samen. In nauw overleg wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld.

Voor welke klachten biedt een kaakgewrichtsbehandeling een oplossing?

– hoofdpijn
– pijn bij het kauwen
– pijn bij kaakgewrichten
– pijnlijke of vermoeide kauwspieren
– beperkte of scheve mondopening
– kaakgewrichtsgeluiden bij het kauwen
– slaapapneu en tandenknarsen

De klachten kunnen leiden tot beperkingen in dagelijkse activiteiten, zoals moeite met kauwen, eten of gapen. Er kunnen ook problemen ontstaan in het sociale leven, op het werk of in het gezin. Een kaakgewrichtsbehandeling lost dit op.

Kaakgewrichtsbehandeling in stappen

1. Intakegesprek: wat zijn de klachten?
Tijdens het intakegesprek bespreken we uw gnathologische klachten. We nemen de door u ingevulde vragenlijst door, zodat er een helder beeld ontstaat van het probleem.

2. Onderzoek naar de oorzaak van de kaakklachten
Kiezen op elkaar klemmen, tandenknarsen, gebruik van kauwgom, nagelbijten of lipbijten: vaak zijn het dit soort onbewuste gewoontes die leiden tot overbelasting van kauwspieren of het kaakgewricht. Ook stress kan een rol spelen. Met behulp van beetregistratie, bewegingsregistratie en palpatie (met de hand voelen) ontstaat inzicht in de oorzaak van uw klachten

3. Persoonlijk behandelplan
In nauwe samenwerking met een fysiotherapeut van MCZ die gespecialiseerd is in craniofaciale fysiotherapie stellen we vervolgens een persoonlijk behandelplan op. Een gnathologische behandeling kan bestaan uit:

– het afleren van verkeerde mondgewoonten
– oefeningen doen voor de kaakspieren of het kaakgewricht
– advies over de juiste manier van eten en kauwen
– advies over het vermijden van overbelasting van uw kaakgewricht
– stabilisatie van uw beet door een opbeetplaat (een ‘splint’)
– massage van de kauwspieren

In sommige gevallen wordt doorverwezen naar een kaakchirurg of psycholoog.

Vergoeding zorgverzekeraar
De kosten van een kaakgewrichtsbehandeling vallen meestal onder een aanvullende tandartsverzekering. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Terminologie
Gnathologische behandeling = kaakgewrichtsbehandeling
Temporomandibulaire dysfunctie (TMD) = verstoring in het kauworgaan
Craniofaciale fysiotherapie = fysiotherapie gericht op klachten in het hoofd-, nek- en aangezichtsgebied.